Riadenie prevádzky

Spolupracujeme s našimi klientmi s cieľom maximalizovať každodennú efektívnosť ich podnikania. Vďaka našim skúsenostiam v oblasti riadenia projektov, nákladov a zmlúv pomáhame klientom dosiahnuť najlepšie využitie finančných prostriedkov pri prevádzke.

Naše služby v riadení prevádzky dopĺňajú naše odborné znalosti týkajúce sa správy nehnuteľností, čo umožňuje klásť väčší dôraz na každodennú efektívnosť.

Pridaná hodnota a zvýšenie efektívnosti

Rozumieme, že naši klienti fungujú vo vysoko konkurenčnom podnikateľskom prostredí. Uvedomujeme si, že musia spĺňať náročné špecifikácie a lehoty v prostredí čoraz prísnejších právnych požiadaviek.

Znížením nákladov a zaistením efektívnosti vytvárame hodnotu počas celej životnosti vášho majetku. Naša práca pomáha klientom riadiť výkonnosť, dosahovať míľniky a poskytovať istotu, že od svojho dodávateľského reťazca vyťažíte tú najlepšiu kvalitu.

Sme presvedčení, že udržovanie hodnoty vášho majetku počas jeho celého životného cyklu bez toho, aby sa zabudlo na faktory motivácie spotrebiteľských výdavkov, významne prispieva k úspešnému modelu maloobchodného podnikania a je základom našich záväzkov voči klientom.

Nezávislé poradenstvo a odborné znalosti

Ako nezávislí odborníci poskytujeme nestranné poradenstvo poskytovaním služieb prispôsobených na mieru s cieľom vyhovieť požiadavkám jednotlivých stavieb alebo developerských projektov. Klientom pomáhame stanoviť priority a dosiahnuť ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti..

Naši odborníci sú súčasťou interných tímov klientov, čo znamená, že sme pripravení okamžite pomôcť a poradiť vo všetkých situáciách.

Často riadime programy viacerých malých stavebných projektov pre projekty rozvoja maloobchodu alebo zmenu obchodnej značky. Naším cieľom je pomôcť klientom splniť ich ciele projektu zabezpečením konzistentnosti a kontinuálneho rozvoja ich majetku.

Riadenie rizík a záväzkov

Zabezpečujeme tiež dodržiavanie všetkých právnych predpisov, čím vám poskytujeme istotu, že vaše podnikanie spĺňa štandard najvyššej zhody. Ako nezávislá strana poskytujeme objektívne posúdenie bez vplyvu vnútorných faktorov. To znamená, že vaše podnikanie bude vždy spĺňať najnovšie právne predpisy v oblasti bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci  a výstavby.

Zaujíma nás Váš názor
Neil Malik

Neil Malik
Director