Korporátna zodpovednosť

Spoločnosť Gleeds je nadnárodnou konzultačnou firmou podnikajúcou v oblasti nehnuteľností a stavebníctva so 130-ročnými skúsenosťami. S takýmto dedičstvom prichádza aj veľká zodpovednosť. Dôveru našich klientov a zamestnancov si pritom môžeme získať len tak, že budeme konať zodpovedne.

Náš prístup k firemnej zodpovednosti vychádza zo štyroch faktorov: naše pracovisko, naše životné prostredie, naša spoločnosť a náš trh.

Pracovisko

Naši zamestnanci sú našimi najhodnotnejšími aktívami a my sme sa zaviazali chrániť ich zdravie a blaho. V spoločnosti Gleeds vždy platila kultúra „pracuj a zabávaj sa“. Nabádame teda všetkých našich zamestnancov, aby si urobili čas aj na iné dôležité veci v živote. Školenia a rozvoj boli vždy našou hlavnou prioritou, preto do našich zamestnancov neustále investujeme, aby získali potrebné skúsenosti na podávanie špičkových výkonov.

Životné prostredie

Spoločnosť Gleeds vie, že všetky činnosti môžu mať lokálny aj globálny vplyv na životné prostredie a že v tejto oblasti je potrebné konať zodpovedne. Zaviazali sme sa minimalizovať akýkoľvek nepriaznivý vplyv na životné prostredie a snažíme sa sústavne zlepšovať naše environmentálne snahy. Zameriavame sa na to, aby všetci naši zamestnanci mali poznatky, vedomosti a informácie o tejto dôležitej oblasti.

Spoločnosť

Pre Gleeds je práca v spoločnosti, v ktorej fungujeme, mimoriadne dôležitá. Umožňuje nám to podeliť sa o talent našich zamestnancov s inými, dávať a získavať z pracovnej skúsenosti a pomáhať ľuďom vyťažiť maximum z ich potenciálu. Ako členovia organizácií Business in the Community, Constructionline a The UK Green Building Council preukazujeme našu odhodlanosť využívať najlepšie postupy v miestnych spoločnostiach, od Southamptonu po Šanghaj a od Manchesteru po Bombaj.

Trh

Veríme, že ak chceme byť zodpovednou a udržateľnou spoločnosťou, hlavným kľúčom je spolupráca. Či už teda ide o budovanie udržateľného dodávateľského reťazca, poskytovanie verejno-prospešných služieb alebo pomoc zákazníkom pri dosahovaní ich charitatívnych cieľov, naše dlhodobé vzťahy a vzájomný rešpekt pomáhajú rozvíjať inovatívne riešenia pre celé odvetvie.

Prípadové štúdie

Lea Bridge House – vytváranie nového priestoru spoločenstva

Spoločnosť Gleeds prijala výzvu nanovo ozdobiť spoločenské priestory v hosteli pre 142 bezdomovcov v Lea Bridge House v londýnskom Walthamstowe, ktorí potrebujú pomoc. Počas 7 hodín tím 15 dobrovoľníkov využil svoje kreatívne schopnosti a nadanie, aby vytvoril inšpiratívny a útulný salónik a knižnicu pre ubytovaných.

Prerobené priestory boli slávnostne odhalené na konci dňa a nápady obyvateľov na týždenné aktivity, ako napríklad filmové a kvízové noci, sa po preskúmaní nového priestoru premenili na realitu už za niekoľko minút. Nové a lepšie miestnosti sa čoskoro stali miestom konania pravidelných podujatí, kde sa obyvatelia schádzajú a zabávajú v otvorenom a prívetivom prostredí.

Impact – kampaň Nottinghamu

Spoločnosť Gleeds podporila cyklistickú súťaž Univerzity Nottingham Life Cycle 2 s cieľom vyzbierať finančné prostriedky pre študentov, ktorí by inak ani neuvažovali o vysokoškolskom vzdelaní. Ambasádor spoločnosti Gleeds, Sir Steve Redgrave, bol hostiteľom na spoločenskej večeri, kde sa podarilo získať ďalších 25 000 GBP, pričom zvýšil informovanosť a podporu pre kampaň, ktorej cieľom je vytvárať vzdelávacie centrá pre mládež.

Speak to us
Michelle Melvin

Michelle Melvin
Corporate Communications Director

Impact – kampaň Nottinghamu Spoločnosť Gleeds podporila cyklistickú súťaž Univerzity Nottingham Life Cycle 2 s cieľom vyzbierať finančné prostriedky pre študentov, ktorí by inak ani neuvažovali o vysokoškolskom vzdelaní. Ambasádor spoločnosti Gleeds, Sir Steve Redgrave, bol hostiteľom na spoločenskej večeri, kde sa podarilo získať ďalších 25 000 GBP, pričom zvýšil informovanosť a podporu pre kampaň, ktorej cieľom je vytvárať vzdelávacie centrá pre mládež. Corinna Singham, Paradigm Housing
Download our Social Value Policy

Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Gleeds dokážeme podporiť mladých ľudí v miestnych spoločenstvách a dať im príležitosť na akademický rozvoj. Bez jej podpory by tieto centrá nevznikli. Kate Robertson, University of Nottingham