Zarządzanie Operacyjne

Współpracujemy z klientami w celu maksymalizacji efektywność stosowanych przez nich procesów biznesowych. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu programami, kosztami i kontraktami pomagamy klientom zwiększać rentowność codziennej działalności.

Usługi zarządzania działalnością operacyjną stanowią uzupełnienie naszej wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania obiektami z większym naciskiem na efektywność codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość dodana i poprawa efektywności

Mamy świadomość, że nasi klienci prowadzą działalność na niezwykle konkurencyjnych i wymagających rynkach. Wiemy, że muszą dbać o zgodność ze specyfikacjami i pilnować napiętych harmonogramów w warunkach, w których przepisy i wymogi prawne stają się coraz surowsze.

Kreujemy wartość w całym cyklu życia środków trwałych poprzez redukcję kosztów i poprawę efektywności. Dzięki naszej pracy klienci mogą lepiej zarządzać wydajnością i osiągać kolejne cele i poziomy realizacji, mając pewność, że funkcjonujący łańcuch dostaw gwarantuje najlepszy stosunek wartości do ceny.

Jesteśmy przekonani, że budowa wartości w całym cyklu życia środka trwałego z ukierunkowaniem na motywacje zakupowe konsumentów w znaczącym stopniu przyczynia się do sukcesu detalicznego modelu biznesowego, a ponadto leży u podstaw naszego zaangażowania na rzecz relacji z klientami.

Niezależne doradztwo, praktyka i doświadczenie

Jako niezależni eksperci zapewniamy bezstronność i oferujemy usługę dostosowaną do potrzeb określonego programu zagospodarowania lub wdrożenia. Pomagamy klientom w ustalaniu priorytetów, a także osiąganiu kluczowych wskaźników wydajności i celów w zakresie zapewnienia zgodności.

Nasi specjaliści często wchodzą w skład zespołów roboczych klientów, dzięki czemu niezależnie od sytuacji mogą służyć natychmiastową pomocą lub radą.

Często zarządzamy programami obejmującymi wiele mniejszych projektów budowlanych związanych z rozbudową lub rebrandingiem. Staramy się pomóc klientom w realizacji programów przy niezmiennym poziomie wysokiej jakości oraz nieprzerwanym dążeniu do poprawy procesów realizacyjnych.

Zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością

Gwarantujemy także pełną zgodność prawną, dzięki czemu klienci nie muszą zaprzątać sobie głowy kwestiami związanymi z wypełnieniem najwyższych standardów zgodności. Jako zewnętrzny partner jesteśmy bezstronni i obiektywni oraz wolni od spojrzenia z wewnętrznej perspektywy przedsiębiorstwa . Dzięki temu klienci nie muszą już martwić się o zgodność z najnowszymi przepisami BHP i zmianami w prawie budowlanym.