Stavebně technický průzkum a prohlídky

Našim klientům pomáháme lépe využívat jejich pozemkové a majetkové portfolio, minimalizovat rizika, přizpůsobit a zmodernizovat je za účelem rozšíření jejich užívání a zajistit jejich soulad s novými právními předpisy.

V podmínkách napjatosti rozpočtu, zkracování lhůt plnění a dalších náročných požadavků vám naše služby přinášejí krátkodobé i dlouhodobé výhody.

Nezávislé odborné posudky

Pro klienty provádíme znalecké posudky na všechny typy pozemků a nemovitostí bez ohledu na jejich velikost, rozlohu nebo lokalitu. Naše proaktivní poradenství poskytované znalci akreditovanými u organizace RICS je zárukou pro poskytování přesných a konzistentních dat.

Naše celostátní síť poboček umožňuje poskytovat služby pro velká portfolia. Díky tomu jsme schopni vám nabídnout rychlou pomoc přímo ve vašem regionu. Pokud prodáváte komerční nemovitost, můžeme vám rychle posoudit velikost budovy a zamezit tak zbytečným prodlevám.

Na základě našich konzultací mohou klienti přijmout potřebná investiční rozhodnutí až po zvážení všech rizik a nákladů spojených se závazkem nákupu či podmínkami pronájmu nemovitosti.  

Jako nezávislí poradci můžeme poskytovat naše služby jako zprostředkovatelé, což můžete využít při uzavírání dohod a jednáních se třetími stranami.

Inteligentní shromažďování dat

Pomocí laserového snímání a mobilních technologií měříme a převádíme naměřená data do formátu, který požadujete. Tím získáte kompletní kontrolní záznam informací k okamžitému využití.

Prostřednictvím aktualizovaných záznamům vám pomůžeme vytvořit a udržovat komplexní plán správy a zajistit tak optimální efektivitu správy vašeho majetkového portfolia.

Služby na míru

Nabízíme širokou škálu služeb přizpůsobených vašim specifickým požadavkům. Patří mezi ně následující služby:

Správa majetku

 • Znalecké posudky budov a akvizic
 • Služby pro pronajímatele a nájemce související s opotřebením pronajímané nemovitosti
 • Služby týkající se řešení sporů společných zdí
 • Služby související s návrhem plánované údržby
 • Zpracování plánu údržby za celý životní cyklus stavby
 • Posudky hodnotící šest různých aspektů budovy z hlediska zdraví
 • Prostorové plánování a využití prostoru

Služby pro proces výstavby

 • Kompletní služby pro zpracování návrhů rekonstrukce, rozšíření a stavebních úprav
 • Dodržování zákonných předpisů
 • Monitorování výstavby
 • Odborná analýza vad budovy

Ohodnocení pozemků a nemovitostí

 • Topografické zaměření pozemku
 • Služby spojené s vyměřením plochy pozemku
 • Vyměřovací stavební posudky budov

Projektové plánování

 • Informační modelování budov metodou BIM (Building information Modelling)
 • Poradenství spojené s uplatňováním vládního programu bezpečného růstu (GSL = Government soft landing )

Případové studie

Crossrail

V letech 2010 až 2014 jsme ohodnotili více než 4 000 nemovitostí pomocí mobilních technologií, které umožnily snížit čas potřebný k vykonání činností o 70%, snížit náklady o 30% a zároveň zvýšit konzistentnost a kvalitu záznamů na 100%.

Program Home Office (Ministerstvo vnitra Spojeného království)

Pro britský imigrační úřad Spojeného království jsme zpracovali v rámci rozsáhlého programu nový prostorový plán  budovy, který umožnil navýšit její kapacitu o 30% z. Tím jsme nejen splnili, ale také překročili cíl 8 m2 plochy na zaměstnance, vyřešili jsme využití prostoru a navrhli nové efektivní uspořádání prostoru budovy.  

Divadlo Nottingham Playhouse

Díky inovativnímu řešení projektu při modernizaci této památkově chráněné budovy zařazené do ochranné třídy II* jsme dosáhli 34% snížení spotřeby energie a navýšení kapacity hlediště o 10%. Za toto řešení jsme získali ocenění od organizace RICS.