Řízení provozu

S našimi klienty spolupracujeme na dosažení maximální efektivity jejich běžné činnosti při podnikání. Díky našim získaným zkušenostem při řízení programů, nákladů a smluv pomáháme klientům dosáhnout co nejlepší využití finančních prostředků při provozu.

Naše služby v oblasti řízení provozu doplňují naše odborné znalosti  v oblasti správy nemovitostí zejména v tom, že klademe větší důraz na efektivitu běžné každodenní činnosti.

Zvýšení přidané hodnoty a vyšší efektivita

Jsme si vědomi toho, že naši klienti fungují ve vysoce konkurenčním prostředí. Je pro ně velmi náročné dodržovat všechny normy a termíny v prostředí stále přísnějších zákonných opatření.

Dosahování vyšší přidané hodnoty zajišťujeme v průběhu životního cyklu provozu opatřeními ke snižování nákladů a dosahování vyšší efektivity. Naše činnost pomáhá zvyšovat výkonnost a dodržovat milníky výstavby. To ve svém konečném důsledku vede k jistotě, že od svých dodavatelů dostáváte nejvyšší kvalitu.

Věříme, že naše služby směřující k dosahování vyšší přidané hodnoty v průběhu životního cyklu provozu při současném respektování motivace spotřebitelů přispívají k realizaci úspěšného modelu podnikání v maloobchodu a je základem našich závazků vůči klientům.

Nezávislé poradenství a odborné znalosti

Jako nezávislí profesionální poradci poskytujeme nestranné poradenství a nabízíme služby přesně odpovídající požadavkům a charakteru jednotlivých projektů nebo rozvojových programů. Klientům pomáháme stanovit priority a dosáhnout cílů v souladu s klíčovými indikátory výkonnosti a příslušnými předpisy.

Naši odborníci jsou obvykle součástí interních týmů klientů. To zároveň znamená, že jsou kdykoliv k dispozici s konkrétní pomocí a odbornou radou.

Často řídíme programy vícero malých projektů výstavby pro rozvoj maloobchodní sítě nebo změnu obchodní značky. Naším cílem je přispět k úspěšné realizaci těchto programů a projektů a současně přispívat k jejich soustavnému zlepšování.

Řízení rizik a závazků

Při své činnosti postupujeme v souladu s právními předpisy a zajišťujeme jejich dodržování. Klienti tím získávají jistotu, že jejich podnikání je ve shodě s danými standardy. Jako nezávislá strana poskytujeme objektivní posouzení bez vlivu vnitřních faktorů. To znamená, že vaše podnikání bude vždy splňovat aktuální právní předpisy v oblasti výstavby, ochrany zdraví a bezpečnosti práce.